แหล่งรวมวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลหลากหลาย

สำหรับปีมาเลเซียแล่นภายใต้เรดาร์ท่องเที่ยวบดบังด้วยความนิยมมากขึ้นเพื่อนบ้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยและสิงคโปร์ กระนั้นก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและแคมเปญการท่องเที่ยว “มาเลเซียอย่างแท้จริงเอเชีย” ที่จับใจได้ช่วยยกระดับประเทศให้โดดเด่น มาเลเซียเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลหลากหลายซึ่งมาจากชุมชนท้องถิ่นมาเลย์อินเดียและจีน

รวมถึงมรดกในยุคอาณานิคมนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของความแตกต่าง สถานที่ที่เรียบทางหลวงนำไปสู่ทั้งสองเมืองที่ทันสมัยและป่าฝนอันเขียวชอุ่มที่ผู้ขายที่ถนนตั้งร้านค้าอยู่ในเงามืดของตึกระฟ้าทันสมัยและร้านกาแฟที่ทำงานติดกับแบบดั้งเดิมkopitiams (ร้านกาแฟ) วันที่ 31 สิงหาคมมาเลเซียเฉลิมฉลองวัน Merdeka แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ 60 ปีจากการปกครองของอังกฤษ