สร้างมาตรฐาน “แท็กซี่”สนามบิน ขยายถึงภูเก็ต-เชียงใหม่

ทอท. จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน และ ม.สวนดุสิต MOU สร้างมาตรฐาน ”แท็กซี่”สนามบิน ขยายถึงภูเก็ต-เชียงใหม่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะหรือแท็กซี่ให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระหว่างบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่ออบรมพัฒนาให้ผู้ขับรถแท็กซี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิมีคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เน้นความพึงพอใจและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญและจะตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อออกมาตรการประเมินพฤติกรรมของผู้ขับแท็กซี่ที่ผ่านการอบรมในรอบ 3 เดือน หากไม่ผ่านจะถูกลงโทษสำหรับกรณีรถแท็กซี่เรียกเก็บอัตราค่าโดยสารเกินกว่าที่กำหนดหรือมีการโกงอัตราค่าบริการนั้นได้มอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมดำเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ขับแท็กซี่ผ่านการทดสอบและได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว 175 คน ตั้งเป้าในปีนี้จะขยายผลให้ได้ 1,000 คน  จากผู้ขับแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิกว่า 6,200 คน และจะทยอยอบรมทุกปีให้ครบทั้งหมดพร้อมขยายผลไปยังผู้ขับแท็กซี่สนามบินดอนเมือง ภูเก็ตและเชียงใหม่ด้วย เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ ทั้งนี้ประกาศนียบัตรมีอายุ 3 ปีหลังจากนั้นผู้ขับขี่ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อรับใบประกาศใหม่และหากแท็กซี่กระทำผิดจะถูกยึดใบประกาศทันที. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews