ระดับการออกกำลังกายที่ลดลง

ความชุกของการมีน้ำหนักตัวที่มากเกินกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกนับตั้งแต่ปีพศ. ในปี 2016 ประมาณ 40% ของผู้ใหญ่และ 18% ของเด็ก (อายุ 5-19 ปี) มีน้ำหนักส่วนเกินเท่ากับ 2 พันล้านผู้ใหญ่และ 340 ล้านคนทั่วโลก รายงานกล่าวว่าความชุกของการมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วทุกกลุ่มประชากร

การเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดในประเทศที่มีรายได้ระดับต่ำและปานกลางน่าจะเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของ “วิถีชีวิตแบบตะวันตก” ซึ่งประกอบด้วยอาหารที่ไม่อิ่มตัวและมีพลังงานสูงพร้อมกับระดับการออกกำลังกายที่ลดลง ในปี 2015 ประมาณ 4 ล้านคนเสียชีวิตเนื่องมาจากน้ำหนักตัวส่วนเกิน ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกของการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักตัวส่วนเกินอยู่ที่ประมาณ 2.0 ล้านล้านดอลลาร์ ในปีพ. ศ. 2555 น้ำหนักตัวที่มากเกินไปเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง 544,300 รายซึ่งเป็นโรคมะเร็งทั้งหมด 3.9% ทั่วโลกโดยมีสัดส่วนที่น้อยกว่า 1% ในประเทศที่มีรายได้น้อยถึง 7% หรือ 8% ในบางประเทศตะวันตกที่มีรายได้สูงและในตะวันออกกลาง และประเทศในแอฟริกาเหนือ