นโยบายโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มลภาวะทางอากาศของกรุงเทพฯชี้ให้เห็นว่าการแสวงหาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของรัฐบาลแห่งชาติได้ลดลงจากความต้องการกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญที่แนะนำภาษีที่สูงขึ้นเกี่ยวกับเชื้อเพลิงสกปรกและการลดจำนวนรถยนต์บนถนนในเมืองเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยได้รวมแบบจำลองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในนโยบายโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสาธารณสุขที่ดีขึ้น

กระทรวงการคลังได้แนะนำภาษีสรรพสามิตสำหรับยานพาหนะที่แตกต่างกันไปตามระดับการปล่อยก๊าซและรัฐบาลต่อเนื่องได้รับรองโครงการรถไฟเช่นระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ กระทรวงพลังงานมีแผนที่จะใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าแทนก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน นายพลผลคุ้มทรัพย์นักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานกล่าวว่ามลพิษทางอากาศในระดับสูงในกรุงเทพมหานครบ่งชี้ว่าประเทศยังไม่ได้ทำเพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเป็นจริงได้ หนึ่งในผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษคือรถบรรทุกและรถโดยสารดีเซลประมาณ 2.5 ล้านคันซึ่งยังคงอยู่บนถนนในเมือง เครื่องยนต์ดีเซลผลิต PM2.5 เป็นจำนวนมากซึ่งมีขนาดอนุภาคน้อยกว่า 2.5 ไมครอนซึ่งส่งผลต่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร