ความหลากหลายของยีนต้านทานยาปฏิชีวนะ

แบคทีเรียส่วนใหญ่ในกระเพาะอาหารอาศัยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ แต่ลำไส้ยังเป็นแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล แต่แบคทีเรียเหล่านี้มีความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะมากขึ้นและเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับกระบวนการต่างๆที่นำไปสู่การพัฒนานี้ เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างของโปรตีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะ

ที่รู้จักกับโปรตีนที่ผลิตโดยแบคทีเรียในลำไส้ของมนุษย์เราพบยีนต้านทานใหม่ ๆ หลายพันชนิดในลำไส้ของมนุษย์โดยเน้นความหลากหลายของยีนต้านทานยาปฏิชีวนะในสภาพแวดล้อมนี้ ยีนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอยู่ในแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ดังนั้นอาจจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ทันที อย่างไรก็ตามการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่การถ่ายทอดยีนต้านทานเหล่านี้ไปสู่แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคซึ่งจะช่วยลดประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเชื้อได้อีกด้วย