คนไทยหันมาทำบุญตักบาตรเมื่อปี พ.ศ. 2562

คนไทยจำนวนมากทำเครื่องหมายวันปีใหม่ด้วยการเข้าร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้าหรือทำบุญที่วัด ในกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวีระโรจน์พจน์ชาญรัตน์นำข้าราชการและสมาชิกประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 167 รูปที่สนามหลวงในขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายพลอัศวินขวัญเมืองนำผู้คนทานบาตรพระสงฆ์ 68 รูป

ที่หน้าเมืองพลาซ่า ศาลากลาง ในจังหวัดพะเยาทางตอนเหนือมีผู้เข้าร่วมการกุศล 1,000 คนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระ 99 รูปที่พลาซ่าอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองในเขตอำเภอเมือง ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนได้ปล่อยปลาลงในกว๊านพะเยาเพื่อขอพรปีใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้คนจำนวนมาก – หลายคนสวมเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมทางภาคเหนือ – ปรากฏตัวขึ้นที่ถนนห้วยแก้วหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมทานบาตรพระสงฆ์ 262 รูป หลายคนยังใช้โอกาสนี้แสดงความเคารพต่ออนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยที่อยู่ใกล้เคียงเพราะพวกเขาต้องการปีต่อ ๆ ไปที่ดีขึ้นหลายครอบครัวใช้เวลาตอนเช้าทำบุญที่วัดพร้อมกับชื่อมงคลในเมืองเชียงใหม่