การเพิ่มขึ้นของปัญหาสุขภาพจิตรุนแรง

การเพิ่มขึ้นของปัญหาสุขภาพจิตนั้นรุนแรงที่สุดเชื่อว่ามันไม่น่าจะเกิดจากพันธุกรรมหรือความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างฉับพลันเช่นการเปลี่ยนแปลงในวิธีวัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว คนหนุ่มสาวไม่สามารถเปลี่ยนพันธุกรรมหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศแต่พวกเขาสามารถเลือกวิธีการใช้เวลาว่างของพวกเขา

สิ่งสำคัญที่สุดคือการนอนหลับให้เพียงพอตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้อุปกรณ์ของคุณไม่รบกวนการนอนหลับ อย่าเก็บโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตไว้ในห้องนอนตอนกลางคืนและวางอุปกรณ์ลงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนนอน โดยรวมตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้สื่อดิจิทัลไม่รบกวนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจิตมากขึ้นเช่นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบตัวต่อตัวการออกกำลังกายและการนอนหลับ